Продължете към съдържанието

Технически чертеж

Изчертаване на чертежи и проектиране с AutoCAD.  

  • Дигитализиране на чертежи;
  • Изчертаване на Курсови проекти и Дипломни работи;  
  • Изготвяне на работни чертежи и техническа документация;
  • Изчертаване на схеми, фигури, диаграми, таблици, графики и т.н.
  • Разпечатване на чертежи на хартиен носител и окомплектоване в папки.