Предпечатна подготовка

Tinatin
Graphic design & Photography

Доверете се на екипа ни, който е запознат с целия процес на печат, приложим при различните изделия. Осъществяването на предпечатната подготовка изисква сериозни познания не само в областта на графичния дизайн, а и в същността на методите за печат.