Тinatin

Предпечатна подготовка

Tinatin
Graphic design & Photography

Предпечатната подготовка е процес, при който се извършва обработка на дадено печатно издание (книга, списание, плакат, дипляна, каталог и тн.) за неговото отпечатване в печатница.  При започването на предпечатната подготовка се работи върху готови файлове с изображенията, илюстрациите, текстовете и оформените отделни страници на бъдещото изделие. Предпечатната подготовка включва проверка на файловете за коректност и за това дали отговарят на изискванията и ограниченията на използваната печатна технология и довършителни процеси. След което се извършва проверка за качеството на изображенията и се преминава през етапа електронен монтаж, след който се създават файловете за печат. Готовите файлове се изпращат към изходното устройство – експонатор или computer-to-plate в случай на класически офсетов печат или директно към печатащото устройство в случай на дигитален печат. 

Доверете се на екипа ни, който е запознат с целия процес на печат, приложим при различните изделия. Осъществяването на предпечатната подготовка изисква сериозни познания не само в областта на графичния дизайн, а и в същността на методите за печат.