Продължете към съдържанието

Печатна реклама

​Какво е печатната реклама?

Печатната реклама е едно от основните средства за комуникация. С фирмените печатни рекламни продукти имате неограничени възможности да сте креативни и да покажете идеите си върху хартията. Може да грабнете публиката си и да достигнете до нея с картина и думи, а слогана ви може да се запомни за години напред. Освен това, колкото и модерни начини за рекламиране да има, хората обичат традицията. А печатната реклама създава доверие в потребителите. Всеки път, когато човекът погледне вашата брошура например, той осъзнава колко време и усилие ви е отнело да я създадете, освен това може да я пипне, докато радио рекламата в градската среда минава покрай ушите му и се забравя. Обикновено доверието води до покупки, лоялност на клиента и след това той ви препоръчва на близките си.
Рекламните материали могат да бъдат отпечатани посредством две основни технологии за печат – офсетов , дигитален и широкоформатен.

Печатната реклама е едно от основните средства за комуникация. С фирмените печатни рекламни продукти имате неограничени възможности да сте креативни и да покажете идеите си върху хартията. Може да грабнете публиката си и да достигнете до нея с картина и думи, а слогана ви може да се запомни за години напред. Освен това, колкото и модерни начини за рекламиране да има, хората обичат традицията. А печатната реклама създава доверие в потребителите. Всеки път, когато човекът погледне вашата брошура например, той осъзнава колко време и усилие ви е отнело да я създадете, освен това може да я пипне, докато радио рекламата в градската среда минава покрай ушите му и се забравя. Обикновено доверието води до покупки, лоялност на клиента и след това той ви препоръчва на близките си.
Рекламните материали могат да бъдат отпечатани посредством две основни технологии за печат – офсетов , дигитален и широкоформатен.